July 19, 2024

แห่สาธุ ขุดพบพระพุทธรูป ยุค1,000 ปี กลางแม่น้ำโขง

ฮือฮา ขุดพบพระพุทธรูป ยุค 1,000 กลางแม่น้ำโขง  โดย สปป.ลาว ได้ทำการขุดพบพระพุทธรูปดังกล่าว ตรงข้ามอ.เชียงแสนของประเทศไทย เบื้องต้นคาดว่าจุดที่ขุดพบดังกล่าว เป็นบริเวณของเมืองเก่าสมัยอาณาจักรสุวรรณโคมคำ

ซึ่งการที่ ลาว ขุดพบพระพระพุทธรูป1000ปี ครั้งนี้ มีรายงานจาก พระอาจารย์ ขัตตยะบารมี ขัตติยะบารมี ຂັດຕິຍະບາຣະມີ  โพสต์เผยว่า นอกจากขุดพบพระพุทธรูปแล้ว ยังมีวัตถุโบราณหลายชิ้น ภายในหาดทรายกลางแม่น้ำโขงฝั่งเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ของประเทศไทย

ล่าสุด เฟซบุ๊ค ขัตตยะบารมี ขัตติยะบารมี ได้เผยภาพพร้อมทำการไลฟ์สดการขุดคุ้นพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ยุค 1,000 ปี ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ มียอดไลค์ยอดแชร์จำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *