July 18, 2024

ใช้ผิดตลอดทั้งชีวิต! เฉลยแล้ว ซอสหอยนางรม ใช้แล้ว เก็บข้างเตา คือ ผิดวิธี

ถึงกับอุทานแรง ว่านี่ฉันใช้ผิดวิธีมาตลอดชีวิตเลยหรือเนี่ย สำหรับซอสหอยนางรม ที่เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีติดครัวเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในการทำอาหารกันอย่างแน่นอนซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆ คนเวลาใช้งานเจ้าน้ำมันหอยเสร็จแล้วก็มักที่จะวางมันเอาไว้ใกล้ๆ ที่เก็บเครื่องปรุงที่ใกล้ๆ เตาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานกันใช่ไหมล่ะ …แต่ต้องบอกเลยว่า ถ้าทำแบบนี้อยู่ เรากำลังเก็บมันผิดวิธีนะ
จริงๆ แล้ว ซอสหอยนางรมที่เราใช้กันเป็นประจำทุกเวลาการทำอาหารนั้น การเก็บรักษาที่ถูกต้อง นั่นก็คือ ผิดฝาให้สนิทแล้วแช่อยู่ในตู้เย็นต่างหาก ซึ่งฉลากข้างขวดก็ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยว่า ซึ่งหลายๆ คนอาจจะมองข้ามการอ่านฉลากไปเพราะความเคยชินนั่นเอง เฉลยมาแบบนี้เรียกว่าหลายๆคนเก็บกันผิดมาตลอดทั้งชีวิตจริงๆ
ในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าซอสหอยนางรมใช้เสร็จแล้วต้องเก็บตรงไหน ต่อไปใช้เสร็จก็จะได้เก็บถูกที่ ถูกวิธี ยืดอายุการใช้งานให้นานมากยิ่งขึ้นแบบสบายๆ เลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *