July 19, 2024

กรุงศรีฯ เตือนลูกค้า ทำก่อนจะใช้แอปธนาคารไม่ได้

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก Krungsri Simple ว่า

KMA krungsri app เวอร์ชันต่ำกว่า 3.20.03 จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมอัปเดต KMA krungsri app ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ส่วนวิธีตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถทำได้ ดังนี้ เข้าไปที่ KMA krungsri app หน้าเมนูหลัก กดเลือก

ตั้งค่า เลื่อนลงมาเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของ KMA krungsri app โดยเวอร์ชั่นล่าสุดที่แนะนำอัปเดตคือตั้งแต่ 3.20.03 ขึ้นไป
เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมอัปเดต KMA krungsri app ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น วิธีตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบัน
1. เข้าไปที่ KMA krungsri app หน้าเมนูหลัก กดเลือก “ตั้งค่า”

2. เลื่อนลงมาเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของ KMA krungsri app โดยเวอร์ชั่นล่าสุดที่แนะนำอัปเดตคือตั้งแต่ 3.20.03 ขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *