July 19, 2024

ด่วนศาลฎีกาสั่งจำ คุก 3 ส.ส.ภูมิใจไทย ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ก่อนพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุก นายฉลอง เทอดวีระพงศ์, นายภูมิศิษฏ์ คงมี และนางนาที รัชกิจประการ 3 อดีต สส.พรรคภูมิใจไทย 9 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ ตามความผิดกรณีเสียบบัตร สส.แทนกัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

หลังทั้ง 3 ขออุทธรณ์ว่า โทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาหนักเกินไป และจำเลยทั้ง 3 มีอายุมากแล้ว ขอให้ลงโทษสถานเบา และรอการลงโทษจำคุก ซึ่งศาลวินิจฉัยแล้วฟังไม่ขึ้น จึงไม่ให้รอการลงโทษ เพื่อให้หลาบจำ และไม่ให้มีใครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *