June 12, 2024

เปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567

สำหรับ สรงน้ำพระแบบที่ถูกต้อง สายมูบางคนยังไม่รู้ว่าขั้นตอนสรงน้ำพระที่บ้าน ต้องเริ่มจากจุดไหนก่อน ข้อสำคัญให้จำไว้ว่า ให้สรงน้ำพระพุทธรูปเป็นรูปแรกเท่านั้น หากพร้อมแล้วเราจะพาไปเปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567 ไปดูกันเลย
เปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567
เปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567

1. เตรียมโต๊ะสะอาดไว้วางองค์พระ เตรียมถาดไว้รอง หรือวางพระพุทธรูปในถาดเพื่อสะดวกเวลาสรงน้ำก็ได้

2. ผ้าสะอาดสำหรับเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูป

3. เตรียมขันใหญ่ และขันเล็ก ขันใหญ่สำหรับใส่น้ำสะอาด ขันเล็กสำหรับไว้ตักเพื่อสรงน้ำพระ

4. เครื่องหอม ของหอมต่างๆ เช่น ดอกมะลิ กลีบดอกกุหลาบ น้ำอบ น้ำปรุง เพื่อใส่ในขันใบใหญ่

5. พวงมาลัยหอมๆ ไว้ใช้ไหว้พระพุทธรูป (จากนั้นอาจจะลาจากท่านมาเพื่อใช้ไหว้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ก็ได้)

เปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567
เปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567

ขั้นตอนการสรงน้ำพระ

ให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาทำความสะอาดอย่างระมัดระวังด้วยผ้าสะอาด โดยสิ่งสำคัญคือ คุณจำเป็นจะต้องกล่าวขอขมากันเสียก่อน ด้วยการตั้ง นะโม 3 จบ แล้วตามด้วยบทสวดในการสรงน้ำพระ

บทสวดสรงน้ำพระ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

เมื่อทำความสะอาดพระพุทธรูปเรียบร้อยดีแล้ว ให้นำไปวางบนโต๊ะที่มีถาดรองที่เตรียมไว้ พร้อมปรุงเครื่องหอมบนพระพุทธรูป และในขันน้ำใบใหญ่สำหรับการสรงน้ำพระ

เมื่อคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ”

ก่อนจะอธิษฐานขอพรต่างๆ

เปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567
เปิดขั้นตอนสรงน้ำพระ ที่ถูกต้องในปี 2567

ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ใน วันสงกรานต์ปี 2567 นี้ เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับ สุขสวัสดี วันสงกรานต์ มีโชค เหลือกินเหลือใช้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ร่วมพูดคุยกับเราได้ที่เพจปาฏิหาริย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *