June 22, 2024

อรอนงค์’ ประกาศข่าวร้าย ต่อสู้มะเร็งลำพัง เผยอาการไม่น่าเชื่อ

‘อรอนงค์’ ประกาศข่าวร้าย ต่อสู้มะเร็งลำพัง เผยอาการไม่น่าเชื่อหลายคนคงจำกันได้สำหรับ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทยประจำปี 2535 ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจหลังป่วยมะเร็งที่หลายคนอาจไม่รู้ ในรายการ แฉ ถามว่าไม่มีใครรู้ต่อสู้มะเร็งมา อร อรอนงค์ กล่าวว่า
อยากบอกว่ามะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัว แต่จริงๆมะเร็งก็ยังดีกว่าโรคติดต่อ จากการสัมผัส มะเร็งมันอยู่กับตัวเราเอง

เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเราเอง รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งปีที่แล้ว ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็น เพราะกินอาหาร พักผ่อน
ดูแลตัวเอง แต่ตอนจะไปถ่ายละคร แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้อง เลยบอกองถ่ายขอไป รพ. ไม่ไหวแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *