June 15, 2024

22 พฤษภาคม สิ่งไม่ดีจะหมดไป ทำได้ด้วยตัวเอง มีคำแนะนำ เวลา 05.19 น. ถึงเวลา 17.59 น. และทำตาม 9 ข้อดังนี้

22 พ.ค. นี้ ทำง่ายๆ ด้วยตัวเอง ทำไมต้องเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่ หรือ วันวิสาขบูชา และขั้นตอนขจัดสิ่งไม่ดีจะหมดไป ทำได้ด้วยตัวเอง มีคำแนะนำ โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร


22 พฤษภาคม สิ่งไม่ดีจะหมดไป ทำได้ด้วยตัวเอง มีคำแนะนำ
วันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ เป็น วันวิสาขบูชา ใครที่ชีวิตมีปัญหาติดขัดในหลายๆ สิ่ง ลองทำตามนี้ดูก่อน เป็นเพียง ความเชื่อ ส่วนบุคคลเท่านั้น เรียกว่าการล้างซวย ล้างอาถรรพ์ ไม่ต้องไปทำที่ไหนไกลๆ ไม่ต้องเสียเงินหลักหมื่นหลักแสน อยู่ที่บ้านก็ทำวิธีนี้ได้ ขอให้มีความตั้งใจที่จะทำจริง ๆ ถือวันมงคล วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.19 น. ถึงเวลา 17.59 น. หากฝนตกไม่ต้องทำให้รอฤกษ์ในรอบถัดไปได้เลย


วันพระใหญ่ 22 พฤษภาคม สิ่งไม่ดีจะหมดไป ทำได้ด้วยตัวเอง มีคำแนะนำ22 พฤษภาคม สิ่งไม่ดีจะหมดไป ทำได้ด้วยตัวเอง มีคำแนะนำ ดังนี้…

1. เตรียมเทียน 1 เล่ม

2. ตักน้ำใส่ภาชนะที่วางเทียนได้

3. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หรือ เหรียญพระที่ผ่านพิธีมาแล้ว

4. ให้ยกของทั้งหมดเหนือหัว แล้วท่อง นะโม 3 จบ

5. ในช่วงเวลา 05.19 น. ถึง 17.59 น. เท่านั้น

6. ท่องตามนี้

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

7. กล่าวตามนี้

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

8. อธิษฐานตามนี้

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ลงมาปลุกเสกน้ำเทพมนต์ขันนี้ และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า…..ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน….. และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

9. อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้ว ดับเทียนโดยการนำเทียนจุ่มลงในน้ำในภาชนะ แล้วนำไปอาบ ในห้องน้ำ
10. เวลาอาบให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก(นัยยะคือให้สิ่งไม่ดีตกไปกับตะวัน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *