June 12, 2024

นายกฯ สั่งหน่วยงานราชการ ลดธงครึ่งเสา 3 วัน ไว้อาลัยประธานาธิบดีอิหร่าน

นายกฯ สั่งหน่วยงานราชการ ลดธงครึ่งเสา 3 วันไว้อาลัยประธานาธิบดีอิหร่าน

ล่าสุดเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ด้วยนายชัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี (Mr. Seyyed Ebrahim Raisi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ขณะมีอายุ 63 ปี


ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ติดภารกิจที่ต่างประเทศว่า นายภูมิธรรมแจ้งในที่ประชุม ครม.ว่าด้วย ประธานาธิบดีอิบราฮิม ไรซี ของอิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม


เพื่อไว้อาลัยแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 วันศุกร์ที่ 24 และวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 รวม 3 วันทําการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกําหนดวันดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *