June 15, 2024

ซินแสเป็นหนึ่ง เผยถวายน้ำหิ้งพระ เปลี่ยนน้ำหิ้งพระ เวลาไหนถึงจะดี

แก้วน้ำบนหิ้งพระไม่ได้เป็นเพียงของบูชาเท่านั้น แต่หากถวายน้ำพระอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ได้รับอานิสงส์ที่ดีแก่ชีวิตด้วย ซึ่งการถวายน้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า แต่การถวายน้ำพระควรถวายกี่แก้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันไหม ต้องกล่าวคำถวายน้ำอย่างไร หรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระเวลาไหนจึงจะดีไปดูคำแนะนำจากซินแสเป็นหนึ่งกันเลย


สำหรับเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำพระ หรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระ ควรจะเป็นช่วงเช้า และไม่ควรเกิน 10 โมงเช้า เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ ต้อนรับความเป็นสิริมงคล โดยในแต่ละช่วงเวลาที่ถวายน้ำพระ ก็มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ดังนี้
ช่วงเวลาถวาย หรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระ

เวลา 06.00 น. จะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดี

เวลา 06.30 น. จะเสริมเรื่องการเงินที่ดี

เวลา 07.00 น. จะเสริมเรื่องการงานที่ดี
การถวายน้ำควรจะเป็น 3 แก้ว เพื่อเป็นการสักการะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หากใครสะดวกที่จะกล่าวคำสวดมนต์ ให้ตั้งนะโม 3 จบ อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ พร้อมคำกล่าว ข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้ แด่องค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

อย่างไรก็ดี หากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวัน แนะนำว่าให้ถวายวันพระ หรือวันพฤหัสบดี หรือตามวันที่เราเกิด เพื่อความสบายใจ แต่ที่สำคัญ คือ ควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นก็พอ

ข้อมูล ซินแสเป็นหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *